logo van de kerk

UIT VROEGERE TIJDEN

foto Inwijding van de kerk door bisschop van de Ven

Ontvangst van de bisschop Mgr. W. v.d. Ven voor de plechtige consecratie
van de nieuwe parochiekerk van Weurt op 12 september 1898

De optocht in de Oude Koningsstraat (nu Pastoor van der Marckstraat) wordt voorafgegaan
door de 'Beuningsche Fanfare en een Eerewacht'.
Achter de fanfare volgden ruiters aangevoerd door twee commandanten
met daarachter het rijtuig met de bisschop en pastoor Verhees.
(Archief G. Burgers)


Priesterfeest Neomist Piet Janssens 1934
Begrafenis Meester Janssens 1937

Priester Feest Neomist Piet Janssens 1934, De Gelderlander 6 juni 1934 Overlijden Meester Janssens 1937, De Gelderlander 31 mei 1937

Berichten in De Gelderlander van 6 juni 1934 (links) en 31 mei 1937 (rechts).
Een foto van de intocht van de neomist met pastoor Van der Marck
staat in de pagina 'Pastoors' bij Pastoor Van der Marck, 1934


foto Familie Janssens uit 1915

Foto Familie Janssens uit 1915

Op de foto v.l.n.r eerste rij links: Piet Janssens (tot zijn dood pastoor van de Theresiaparochie
in het Waterkwartier te Nijmegen, begraven op ons kerkhof).
Tweede rij links: Eduard (onderwijzer te Weurt) en het meisje Nelly
(tot haar pensionering onderwijzeres te Weurt, begraven op ons kerkhof).
Achterste rij staande: uiterst rechts meester Janssens, hoofd der school
te Weurt en uiterst links zijn vrouw.
De familie Janssens is omringd door Belgische evacuees die door het oorlogsgeweld
in de Eerste Wereld Oorlog (tijdens het bombardement van Antwerpen)
naar het neutrale Nederland zijn gevlucht.
Onder de Antwerpse vluchtelingen bevindt zich het gezin van
René Vermanderen, redacteur van de 'Gezet van Antwerpen'
en een bekend literator, door koningin Wilhelmia onderscheiden
met de Orde van Oranje-Nassau.
In totaal hebben acht Antwerpse vluchtelingen tijdelijk onderdak gevonden
in de gastvrije woning van de heer J. Janssens in Weurt.
Zie ook de foto uit 1934.


Bruidspaar Oostendorp-Swartjes 1923

Gouden bruidspaar Oostendorp-Swartjes 1923

Op het schild staat het opschrift: 'Hulde aan het gouden echtpaar Oostendorp-Swartjes 1873-1923.
Het bruidspaar woonde in de Onderhoek (nu Bonenkampstraat) en werd omringd door alle aanwonenden
In het midden op de foto staat het bruidspaar Swartjes (tante Mie) en Van Oostendorp (Grad Ome).
Daarachter staan Coba van Oostendorp en Jan Swartjes, zij vierden hun gouden bruiloft in 1925.
(zie volgende foto).
Achter het schild met de pofmuts staat Bets Stapel. Verder zijn te onderscheiden:
Hanneke Maarters, Piet Seelen, Miet Seelen (grote Miet), Dorus Repkes, Tinus Romviel,
veldwachter Janssen, Hent Klaassen (met sjerp op het paard).
De foto is genomen in de Kerkstraat door pastoor Van der Marck.


foto Bruidspaar Oostendorp-Swartjes 1925

Gouden bruidspaar Oostendorp-Swartjes 1925

Op het schild staat het opschrift: 'Hulde aan het gouden echtpaar Oostendorp-Swartjes 1875-1925.
In het midden staat het echtpaar Coba van Oostendorp en Jan Swartjes,
familie van het bruidspaar uit 1923.
Deze foto is ook genomen in de Kerkstraat door pastoor Van der Marck.


foto kleuter- of bewaarschool Weurt ca.1931

Kleuterschool in het klooster ca. 1931

Kleuterschool met de zusters Agatha (links) en Munulpha (rechts).
Op de eerste rij v.l.n.r.: Bert van Haren, Rien Peters (nu 90 jaar en hovenier)
en Truus Peters (zijn tweelingzus).
Op de derde bank in het midden: Riet Smits (getrouwd met collectant Jo Hendriks).


foto eerste communie 1933

Eerste Communie 1933

Communicanten 1933. Eerste rij v.l.n.r.: Jan Jacobs (knielend).
Tweede rij: 4de van links: Truus Peters (zus van Rien Peters).
Derde rij: 1ste links: Wim Smits.
Vierde rij: 3de van rechts: Rien Peters (nu 91 jaar en hovenier).
Vijfde rij: 3de van links: Bert van Haren.


Neomist Piet Janssens 1934

Familie Janssens-Van der Voort 1934

Deze foto is genomen ter gelegenheid van de eerste H. Mis die Piet Janssens in 1934
opdroeg in de Andreaskerk te Weurt (zie ook de foto bij Pastoor van der Marck op deze site).
Hij werd in 1932 door de bisschop tot priester gewijd.
Op de foto staan te midden van zijn uitgebreide Vlaamse en Nederlandse familie
onderwijzeres Nelly Janssens (met de initialen NJ), pastoor Van der Marck (VDM),
de neomist Piet Janssens (PJ),zijn broer Jan Janssens (JJ), die in 1940 tot priester werd gewijd,
en het hoofd van de jongenschool meester Janssens (MJ).
De foto is genomen op het bordes van de voormalige jongensschool aan de Pastoor van der Marckstraat,
de toenmalige dienstwoning van het hoofd van de jongensschool meester Janssens.
Piet Janssens is tijdens zijn leven o.a. kapelaan geweest in Oirschot, rector van de Witte Bergen,
rector van een kostschool in Eindhoven, pastoor van de Lambertusparochie in Rosmalen
en tot zijn dood pastoor van de Theresiaparochie in het Waterkwartier (Nijmegen).
Tijdens de oorlog is hij door de Duitsers opgepakt en vastgezet in Sint-Michielsgestel
en Haaren. Hij is overleden in 1966 (56 jaar oud) en ligt begraven op ons kerkhof.
Zijn broer Jan Janssens is o.a. kapelaan geweest in Millingen, rector van het ziekenhuis in Oss,
rector van het tehuis Maria Goretti in Tilburg en pastoor-deken van de
Martinusparochie in Sint-Oedenrode. Hij is overleden in 1993 en is eveneens
begraven op ons kerkhof bij zijn broer Piet en zijn zus Nelly Janssens
(tijdens haar leven onderwijzeres in Weurt en overleden in 2000).


Schoolklas jongensschool Weurt 1945

Schoolklas Jongensschool Weurt uit 1945

Op deze foto uit 1945 staan (zover bekend): 1 Toon van Oostendorp, 2 Jo Thomassen,
3 Piet Lemmen, 4 Hennie Wetenkamp, 5 Wim Stapel, 6 Henkie Peters,
7 Gradje Jansen, 8 Theo Kersten, 9 Theo Albers, 10 Jo van Bergen, 11 Nol Willems,
12 Geert Schoenmakers, 13 Piet Klaassen, 14 Jo Romviel, 15 Gerard Heinen, 16 ?????,
17 Toon Romviel, 18 Willy van Kempen, 19 ? Ophuizen, 20 Frans Thijssen, 21 ?????,
22 Gerry van Erp, 23 Berty Linders, 24 Gerard van Kraaij, 25 Arie Jansen,
26 Gerard Huiskens, 27 Riny Maas, 28 Stef Martens, 29 Hent Loermans,
30 Jan Jansen, 31 Adje Braam, 32 Sjaak Lemmen, 33 Toon Linders,
34 Meester Modest Janssens


Intocht neomist André Koks 1956

Intocht neomist André Koks in 1956 via de Kerkstraat(1)

Na de Verkenners volgen de leden van de Sportclub Boerinnenbond
Te onderscheiden in deze groep zijn: Nellie Hammen, Rina Romviel,
Gerda Romviel en Doortje Smits
De Fanfare NAG passeert Café Weurts Proeflokaal (G. Gerritsen; de Schues)


Intocht neomist André Koks 1956

Intocht neomist André Koks in 1956 via de Kerkstraat(2)

Als leden van de Fanfare NAG zijn te onderscheiden:
Wim Smits (WS), Hent Hermsen (HH), Jan Smits (JS), Wimke Janssen (WJA),
Jan Hendriks (JH), Toon Klaassen (TK), Piet Kersten (PK), Johan Smits (JAS),
Wiel Jansen (WIJ), Fried Gelsing (FG), Piet Aalbers (PA), Theo Willems (TW),
Piet Klaassen (PK), Jan Loermans (JL), Hent Willems (HW), Wim Janssen (WJ),
en Has Janssen (HJ). Nellie Hammen (NH) sluit de rij van Sportclub Boerinnenbond.
Kijkers: Kobus de Klein (KK), Toon Nillesen (TN), Tonnie Hendriks (TH), Hent Peters (HP)

Intocht neomist André Koks 1956

Intocht neomist André Koks in 1956 via de Kerkstraat(3)

Op de foto neomist André Koks voor zijn eerste Heilige Mis in de Andreaskerk
vergezeld door zijn familie.


Neomist André Koks 1956 met misdienaars

Neomist André Koks (1956) luisterend naar de preek van pastoor Van Heusen

Op de foto v.l.n.r. kapelaan Maas met achter de neomist de misdienaars:
Henk Klaassen, ?????, Piet Albers, André Schoenmakers, Henk Thijssen


Vier leden Andreaskoor vieren hun 60jarig koorjubileum

Ceciliafeest Andreaskoor 1957

Tijdens het jaarlijkse Ceciliafeest vierden vier koorleden hun 60jarig koorjubileum:
H. Klaassen, P. Smits, J. Albers en H. Swartjes.
In café Van Haren (Kerkstraat) ontvingen zij namens het koor
uit handen van Kobus de Klein een kistje sigaren


knop terug   knop naar startpagina  
© webmaster: sam. veenman