Andreaskerk te Weurt

knop algemeen knop organisatie knop liturgie knop katechese knop diaconie knop gemeenschap knop diversen
 
knop dopen
knop communie
knop vormsel
knop huwelijk
knop bijbelgroep
knop jongerengroep
 

Jopke gevormd door de bisschop
Op de leeftijd dat de kinderen jongeren worden en ze naar een andere school gaan, willen wij ze als kerk en als parochiegemeenschap, als ze dat wensen, de zegen en de kracht van de H. Geest meegeven. We willen ze in de volgende fase van hun leven sterkte, deugdzaamheid, kracht en liefde en ruimte aanreiken. Als kerk willen we aangeven dat ze er helemaal bijhoren en mogen zijn wie ze zijn: de toekomst voor en van onze geloofsgemeenschap.
Vanaf 2018 vindt het Vormsel centraal plaats binnen de Parochie Johannes XXIII. De voorbereiding op het Vormsel geschiedt door een werkgroep van de Parochie Johannes XIII te Beuningen. Het aanmelden van uw kind kan door middel van een formulier dat te downloaden is op de website van de Parochie Johannes XXIII (www.johannesxxiii.nl). Voor informatie kunt u terecht bij het secretariaat: secretariaat@johannesxxiii.nl


   
 
       
knop terug  
knop naar startpagina