Andreaskerk te Weurt

knop algemeen knop organisatie knop liturgie knop katechese knop diaconie knop gemeenschap knop diversen
 
Knop Andreas
Knop Historie
Knop 1898
knop foto's 1898
Knop inventaris
knop visie
Knop Vieringen
Knop Mededelingen
knop actueel
Knop Weurt
knop agenda
knop gevraagd
knop werkplan
 
 
   
 
Altaarfragment (vroeger: Communiebank)
 
     
Rooster Eucharistievieringen in de H. Andreaskerk te Weurt:
Zondagmorgen
Aanvang: 10.00 uur
In de kerk
Woensdagmorgen
Aanvang 9.15 uur
In de pastorie
 
Het rooster van vieringen voor de gehele H. Johannesparochie wordt steeds bekend gemaakt in het parochieblad ' Rondom Johannes' en in 'De Koerier'. Daarnaast wordt het rooster voor de vieringen in de Andreaskerk ook nog bekend gemaakt in het Andreasblad en op de volgende pagina ' Agenda'.
Elke 1ste en 3de zondag van de maand na de Eucharistieviering van 10.00 uur in de Andreaskerk is er gelegenheid tot koffiedrinken in de pastorie.
   

 

Bijzondere vieringen
Voor bijzondere vieringen, zoals jubilea of andere gelegenheden die bijzonder herdacht mogen worden, is in overleg veel mogelijk.

Hoogfeesten en feesten volgens het kerkelijk jaar
Niet alleen in het reguliere leven van alledag zijn er feestelijke momenten, maar ook in de kerkgemeenschap en die mogen en willen we ook vieren, zoals:
de hoogfeesten van Kerstmis, Pasen, Hemelvaart, en Pinksteren, deze leiden ons als christenen door het jaar heen. Maar ook Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Maria Lichtmis, Maria ten Hemelopneming, Allerheiligen, Allerzielen, Petrus en Paulus, Sint Jan, Gerardus Majella en de feesten van de H. H. Antonius van Padua, Johannes de Doper, Cornelius en Andreas tekenen ons liturgisch jaar.

knop terug   knop start