Andreaskerk te Weurt

knop algemeen knop organisatie knop liturgie knop katechese knop diaconie knop gemeenschap knop diversen
 
knop kerkradio
knop rouwbezoek
knop senioren
knop vredesgroep
knop wijkcontacten
knop ziekenhuis
 
 
 
 
 
 


Maandblad De Cirkel De Vereniging van Senioren Weurt, stelt zich ten doel de behartiging van de belangen van de senioren in Weurt in het algemeen en die van zijn leden in het bijzonder. De vereniging tracht deze doelstelling te bereiken door het organiseren van activiteiten en bijeenkomsten ter bevordering van sociale contacten, educatie, vorming en ontspanning ter bevordering van het geestelijk en lichamelijk welzijn en ter voorkoming van vereenzaming. Verder vertegenwoordigt de vereniging de belangen van de ouderen bij bestuurlijke instanties en organen en wordt samengewerkt met verenigingen met een soortelijk of aanverwant doel. Ook beoogt de vereniging het verstrekken van informatie en het geven van voorlichting, o.a. door de maandelijkse uitgave van het blad "De Cirkel", informatieblad voor senioren in Beuningen, Ewijk, Weurt en Winssen. De vereninging ondersteunt de uitgifte van een seniorenpas waardoor kortingen kunnen worden verkregen bij een groot aantal plaatselijke winkeliers en bedrijven. Zieken- en ouderenbezoek met een attentie vormt naast het organiseren van activiteiten voor ontspanning, vorming en cultuur een van de belangrijke aandachtspunten van de vereniging. Het lidmaatschap van de vereniging houdt tevens in dat men lid is van de Katholieke Bond van Ouderen, waarvan de Vereniging van Senioren Weurt, Beuningenm, Ewijk en Winssen een plaatselijke onderafdeling is. De vereniging Weurt telt ongeveer 535 leden. Het bestuur wordt bij zijn activiteiten geassisteerd door ongeveer 30 vrijwilligers.

logo seniorenbond
De Seniorenbond heeft zich in het verleden ingezet voor de verwezenlijking van een woonzorgcentrum in ons dorp (zie verder onder de knop "Wozoco").

Per januari 2015 is de nieuwe Cirkel verschenen in full-color voor de vier kerkdorpen van de gemeente Beuningen.

Contactpersoon:      
Annie Lüben, secretaris 024 - 6778354    
       
       
knop terug   knop naar startpagina