Parochie H. Johannes XXIII

knop algemeen knop organisatie knop liturgie knop katechese knop diaconie knop gemeenschap knop diversen
 
knop pastoraat
knop parochiebestuur
knop dekenaat
knop bisdom
knop koster
Fotogalerij
knop restauratie

Banner nieuwe Parochie H. Johannes XXIII

Met ingang van 1 januari 2015 is Harry van Dooren (Beuningen) officieel benoemd als eerste pastoor van de fusieparochie H. Johannes XXIII. Op 11 januari 2015 is hij in Beuningen door vicaris-generaal dr. Ron van Hout officieel geïnstalleerd als pastoor voor de r.k. geloofsgemeenschappen te Winssen, Ewijk, Beuningen en Weurt.
Op 1 september 2016 is hij door bisschop De Korte om gezondheidsredenen eervol ontslagen als pastoor van de fusieparochie.

Met ingang van 1 januari 2015 zijn Jan de Waal als pastoor te Weurt en Bertus Visschedijk als pastoor van Ewijk/Winssen door bisschop Hurkmans ontheven van hun taak als pastoor van deze parochies om met ingang van dezelfde datum benoemd te worden als lid van pastoraal team voor de parochie H. Johannes XXIII.

Op 1 maart 2018 is pastor Bertus Visschedijk door bisschop De Korte om gezondheidsredenen ontslagen als pastor van de H. Johannes XXIII-parochie.

Met ingang van 1 mei 2018 is Ruud Roefs door bisschop De Korte benoemd als waarnemend pastoor van de Parochie Johannes XXIII.

Leden van het Pastoraal-team:    
Waarnemend pastoor Ruud Roefs secretariaat@johannesxxiii.nl
Pastor Jan de Waal  
     

Het Pastoraal-team draagt de verantwoordelijkheid voor het gekozen liturgische en pastorale beleid van de parochie, terwijl de Pastoraatsgroep, waarin enkele benoemde parochianen uit de vier geloofsgemeenschappen zitting hebben, adviserend optreedt bij de uitvoering van dit beleid. In de Pastoraatsgroep zijn coordinatoren aanwezig voor liturgie, katechese en diaconie.

 

knop terug   knop start