ANDREASKERK TE WEURT

Lijst met artikelen die verschenen zijn als opening van Parochieblad van de tot 31 december 2014 zelfstandige St. Andreasparochie:
periode 2003 - 2014.


Ik heb deze artikelen/teksten voor het parochieblad geschreven als secretaris van het Parochiebestuur 2003-2011 (een selectie), als secretaris van het Andreaskoor, als lid van de Werkgroep Avondwake en als parochiaan.

TEKSTEN UIT HET PAROCHIEBLAD ST.ANDREASPAROCHIE 2014 - 2003

Titel artikel Titel artikel Titel artikel Titel artikel
Doop van en door de Heer 2014 De Bijbel: het boek dat je voedt Parochieblad St. Andreasparochie Weurt De profeet Jesaja
Magnificat anima mea Dominum Ave Verum De waarde van de H. Schrift voor de liturgie Van twee naar drie lezingen
Paulus: de liefde De steppe zal bloeien Het laatste afscheid De 14 min 1 apostelbeeldjes
Jezus tegenover Petrus Kruisverheffing Gideon Giesbert Wouters
De acht zaligsprekingen Ons Gemengd Andreaskoor Lied over een sterke vrouw Inleiding op het evangelie van Lucas 2013
Lucas de evangelist De onvruchtbare vijgenboom Wat schreef Jezus op de grond? De ongelovige Thomas
De Joden! Welke Joden? Wees gegroet Maria De zoon van een weduwe uit Naín Een nieuw seizoen
Wijsheid van Jezus Sirach Ik blijf liever geloven in God Als iemand alleen maar aan zichzelf denkt Jezus en de profeten
Zangdag 2013 Kom zing het lied van Eva Relikwie Sint Willibrord Christus Koning 2013
Afscheid pastoor Ad Blommerde Plaatsing beeld Theresia van Lisieux Het Parochieblad: 50 jarig jubileum 2012 Het beeld van God
De naam JHWH De beproeving van Abraham Aan de stromen van Babylon Het lijdensverhaal volgens Marcus
Het Paasmysterie De goede herder Ik zal er zijn Koester de namen
Twee zilveren ampullen Het onze Vader Verjaardag van de kerkwijding Tobias en de engel(1)
Tobias en de engel(2) Tobias en de engel(3) Het verhaal van Tobit verklaard Inzegening nieuw Oorlogsmonument
Zangdag 2012 Feest van Christus Koning 2012 De glas-in-loodramen van onze kerk De Heer zoekt ons
Je licht niet onder de korenmaat zetten Bemint uw naasten Carnaval 2011 De triomfboog in onze kerk
De hemelse troonzaal (1) De hemelse troonzaal (2) De hemelse troonzaal (3) De hemelse troonzaal (4)
De hemelse troonzaal (5) De hemelse troonzaal (6) Wat ik gewild heb Sneltens: schilder van onze kruiswegstaties
Nederigheid Zangdag 2011 Sint Cecilia De evangelist Lucas 2010
De vier evangelisten Onze tekorten En Jezus schreef in het zand Het verhaal van de schepping van de mens
Ik ben een kind van Maria De avondwake Het verhaal van David, Batseba en Uria De profetie van Natan
De barmhartige Samaritaan De weerhaan is terug Onze huidige klokken Onze kerk
Voortgang restauratie kerk De meester van de kerkmuziek Zangdag in de Abdij van Berne Het evangelie volgens Marcus 2009
De profeet Jona Het boek Job Ik geloof in een dankbare kerk Gerardus Majella
De Stille Omgang Palmzondag 2009 In memoriam pastoor Wim van Midden Hoogfeest van Pinksteren 2009
Ten afscheid De zevende dag De zevende dag: de zondag Bartimeüs: Wat wil je dat ik voor je doe?
Het Marcus-evangelie Zoudt Gij ooit mij beschamen? Doop van de Heer 2008 Maria Lichtmis
De Samaritaanse vrouw Het Oude en het Nieuwe Testament De verhouding tussen het Oude en het Nieuwe Testament Pinksteren 2008: Kom Schepper Geest
Sacramentszondag Spe salvi: In hoop gered Feestdag van de apostelen Petrus en Paulus Voortgang restauratieplannen
Open kerkweekend 13 en 14 september 2008 De werkers van het 11de uur Oktober: tweede Mariamaand Wie is toch Jezus?
Allerzielen 2008 Willibrordzondag 2008 Verlangen naar U is ons bidden 2007 De verrezen Heer
Lourdes U kent mij Maria Tenhemelopneming 2007 Om liefde gaan wij een leven
De verloren zoon De synoptische evangeliën (1) De synoptische evangeliën (2) Oud-pastoor Wim van Middden: 50 jaar priester
Jan de Waal benoemd als pastoor Allerheiligen en Allerzielen 2007 Monument voor onze ongedoopte overleden kinderen Feest van Christus Koning 2007
Gezangen van de Advent Ik onderneem iets nieuws 2006 Zien en geloven Pinksterfeest 2006
Benoeming pastor Jan de Waal tot pastoor Het komt goed! De steppe zal bloeien Onze pastoor: Jan de Waal
Dienstbaarheid Heropening pastorie/parochiehuis Zonder geloof vaart niemand wel 2005 In memoriam kapelaan Verhoeven
Onze medewerkers Actie Kerkbalans Bij het naderen van het Paasfeest 2005 Pasen 2005 Zondag van de arbeid
Sacramentsdag en Eerste Communie Toch mis ik iets In memoriam pater Pletsers Onze gast en priester dit weekeinde
Wereldjongerendagen 2005: Wees niet bang! Brand pastorie Allerheiligen en Allerzielen 2005 Pastor Jan de Waal: welkom in Weurt
U zoekt mijn hart Advent 2005: Begin van een nieuw kerkelijk jaar Het evangelie volgens Marcus Het jaar 2005
En Jezus schreef in het zand 2004 Pasen 2004 Wij zijn de tijd De barmhartige Samaritaan
Onze hoveniers Onze drukkers Een raadsel in zilver ontcijferd Onze interieurverzorgsters
De nieuwe bijbelvertaling Benoeming waarnemend pastoor te Weurt Onze bezorgers van het Parochieblad Onze bloemendames
Zou iemand mij komen helpen? Zondag van de kerkmuziek 2003 En daarom zijn we lid van een kerkkoor!
       

  knop naar startpagina