Parochie H. Johannes XXIII

knop algemeen knop organisatie knop liturgie knop katechese knop diaconie knop gemeenschap knop diversen
 
Knop pastoraat
Knop parochiebestuur
knop dekenaat
Knop bisdom
knop koster
Fotogalerij
Restauratie
 

Banner nieuwe Parochie H. Johannes XXIII

Onze geloofsgemeenschap te Weurt maakt sinds 1 januari 2015 deel uit van de (fusie)parochie H. Johannes XXIII. Deze parochie ligt in het bisdom 's-Hertogenbosch.

Aan de pastoor is door de bisschop de pastorale zorg voor de parochie toevertrouwd, bijgestaan door het pastoraal team, benoemd door de bisschop.

Aan het parochiebestuur is het zakelijke bestuur van de parochie toevertrouwd en het heeft tevens als taak te adviseren over het pastoraal beleid. De leden van het bestuur worden benoemd door de bisschop.

Een belangrijk deel van de uitvoering van de parochieactiviteiten gebeurt door de kosters, werkgroepen en koren. Zij staan de pastoor en het pastoraal team bij in de uitvoering van pastorale, liturgische, katechetische taken en taken op het gebied van de diaconie en gemeenschapsopbouw.

     
  knop naar startpagina