Andreaskerk te Weurt

knop algemeen knop organisatie knop liturgie knop katechese knop diaconie knop gemeenschap knop diversen
 
Knop Andreas
Knop Historie
Knop 1898
knop foto's 1898
Knop inventaris
knop visie
Knop Vieringen
knop Mededelingen
knop actueel
Knop Weurt
knop agenda
knop gevraagd
knop werkplan
 
 

jan_de-waal jan_volkers jan_snijders maristen
MEDEDELINGEN

Openingstijden tentoonstelling kerstgroepen januari 2022

De Andreaskerk is voor een bezoek aan de tentoonstelling van de kerstgroepen,
uit de collectie van Jo en Maria Smits, geopend op:

15 en 16 januari 2022 van 11.00-17.00 uur.
22 en 23 januari 2022 van 11.00-17.00 uur.

     Overzicht Kerstgroepen, januari 2022

Weurt: Een kostbare hoeksteen in beeld
Ten behoeve van de restaurtie van de kerk is op 30 november 2009 verschenen een gedenkboek over de H. Andreasparochie Weurt (kerk en kerkhof). Het boek is nog steeds verkrijgbaar. Bestellen kan per e-mail (info@johannesxxiii.nl), telefonisch (024-6771221) of afhalen via de pastorie in Weurt.H. Gerardus Majella in Weurt

Op zaterdag 7 maart 2009 is het beeld van de H. Gerardus Majella, dat eerst stond in het Nebo-klooster te Nijmegen, in een speciale Eucharistieviering geplaatst in de parochiekerk van Weurt. Dit omdat het Nebo-klooster een nieuwe bestemming heeft gekregen. In Weurt heeft het beeld zijn nieuwe thuishaven gevonden. Dit gebeurde in aanwezighed van de reisbegeleidsters die voor de Regio Nijmegen de jaarlijkse bedevaart verzorgen naar het Redemptoristenklooster in Wittem. Zie Fotogalerij onder Organisatie.

Stichting Vrienden van de Weurtste Kerk
Het doel van deze stichting is het werven van fondsen om de St. Andreaskerk met de naastgelegen begraafplaats en pastorie op lange termijn te onderhouden en in stand te houden. Een van de middelen hiertoe is het werven van donaties en fondsen, o.a. voor de restauratie van de kerk.
Voor verder informatie over de Stichting wordt verwezen naar: www.kerkweurt.nl

Jubilea
Het verdient aanbeveling ruim van te voren met de pastor datum en uur af te spreken.

Communie thuis
Het is een goed gebruik dat de kerkgemeenschap haar zieken niet vergeet. Door een bezoek aan de leden van onze gemeenschap blijft de verbondenheid in takt. Ook het ontvangen van de Communie thuis behoort tot de mogelijkheden. Binnen onze gemeenschap is het een goede traditie dat op de eerste vrijdag van de maand de mogelijkheid bestaat om de Communie thuis te ontvangen. Indien u dat wenst is een telefoontje of berichtje voldoende. Er wordt vervolgens contact met u opgenomen.

Ziekenzalving
Voor de toediening van dit sacrament kunt u ten alle tijden een afspraak maken met de pastoor (024-6771271). De ziekenzalving is bestemd voor mensen die ernstig ziek zijn of mensen die zich voorbereiden op het naderende levenseinde.

Uitvaart
Als u een uitvaart wenst in de Andreaskerk van Weurt kunt u dit laten weten via het telefoonnummer van de parochie H. Johannes XXIII (024 - 6771271). Hiervoor gelden de volgende regels:

 • In overleg met de kerk wordt bekeken wanneer de eventuele Avondwake en Uitvaartplechtigheid kan plaatsvinden.
 • In principe is de aangestelde pastor de celebrant.
 • Voor de uitvaart wordt de financiŽle regeling van het bisdom aangehouden (zie de tarievenlijst: www.johannesxxiii.nl).
 • Niet de uitvaartonderneming bepaalt het tijdstip en de wijze van de viering. Dit gebeurt in overleg met u en de kerk.
 • Regel voor u zelf in overleg met de familie wat uw wensen zijn bij de uitvaart. Wacht hier niet te lang mee, anders komen de nabestaanden voor problemen te staan. Neem zonodig ruimschoots de tijd om met familie en de uitvaartonderneming het stramien te regelen en zonodig de hele uitvaart. Dit kan verdriet en teleurstelling besparen.
 • Een uitvaart in onze kerk is altijd een christelijke uitvaart!
 • In goed overleg is veel mogelijk.

 • Misintenties
  Voor de opgegeven misintenties voor de vieringen in het weekeinde, wordt zowel op zaterdagavond als zondagmorgen gebeden. U kunt de intenties opgeven aan een van de gastvrouwen/heren aanwezig is in de pastorie of bij Bernadette Faber, Scharsestraat 19 (tel. 024-6776294). Zie voor de vergoeding: Tarieven.

  Parochiebijeenkomst
  Elk jaar wordt er voor alle parochianen een bijeenkomst georganiseerd door het parochiebestuur om van gedachten te wisselen over het beleid en de activiteiten van het bestuur en de verschillende werkgroepen. De uitnodiging voor de parochiebijeenkomst verschijnt in het parochieblad 'Rondom Johannes'.

  Tarieven
  De vergoedingen voor de kerkelijke diensten en begraafplaats volgen de tarieven van de
  Parochie H. Johannes XXIII (www.johannesxxiii.nl)
  .

  Fotogalerij
  Zie voor foto's van de vieringen in de Andreaskerk Fotogalerij.
  Voor foto's van de restauratie van de Andreaskerk 2010-2011 Restauratie.
  Het interieur van de Andreaskerk is te bewonderen op de pagina Interieur van de Andreaskerk.

  knop terug   knop start