Andreaskerk te Weurt

knop algemeen knop organisatie knop liturgie knop katechese knop diaconie knop gemeenschap knop diversen
 
knop administratie
knop collectanten
knop gastvrouwen
knop gebouwen
knop hoveniers
knop kerkinterieur
knop kerkbalans
knop kerkhof
knop parochieblad
knop lief en leed
 
 
Ingang kerk en kerkhof
Grafrechten
Vanaf 1 juli 1991 worden de grafrechten verleend voor een periode van 20 jaar. Voor de tarieven voor de grafrechten kan contact worden opgenomen met de contactpersoon kerkhofadministratie (Kees Aalbers). Voor het onderhoud van het graf dient men zelf zorg te dragen.

Oude grafrechten
Tot en met 31 december 1975 werden de grafrechten verleend voor een periode van 30 jaar en vanaf 1 januari 1976 tot en met 30 juni 1991 voor een tijdvak van 10 jaar.

Beëindiging van de grafrechten vanaf 1 juli 1991
Voor een dubbelgraf eindigt de eerste termijn wanneer voor beide overledenen de tijd waarvoor de grafrechten betaald werden, verstreken is. Dus: 20 jaar voor een nieuw dubbel of enkel graf; 10 jaar voor een bijzetting en 30 jaar voor een dubbelgraf met bijzetting.
Voor alle nieuw graven van 1 januari 1976 tot 1 januari 1986, waarvoor de grafrechten voor 10 jaar betaald zijn, zal dus nog een bijbetaling moeten plaatsvinden. Meestal heeft die echter al plaatsgevonden.

Urnen
Art. 36: Ruiming van as-urn of -bus geschiedt door verstrooiing. Urn of bus kan geretourneerd worden naar het crematorium.
Art. 65. Voor asbussen of urnen geldt een rusttijd van 20 jaar. Voor ruiming op last van de rechthebbende geldt deze termijn niet.
Indien dus een grafrecht vervalt op verzoek van de rechthebbende zal ook het urnrecht, indien de urn is bijgezet, vervallen. Dit alles moet altijd schriftelijk worden vastgelegd.
Het modelreglement voor het beheer van een begraafplaats ligt bij de begraafplaatsbeheerder ter inzage.


Voor informatie over de tarieven zie: Mededelingen
       
       
knop terug   knop naar startpagina