logo van de kerk

INTERIEUR ANDREASKERK TE WEURT

HOOGALTAAR ANDREASKERK

Hoogaltaar Andreaskerk Weurt

Hout,; mensa steen; gepolychromeerd in 1919; ontwerp C. Franssen; gesigneerd: H. van der Geld, 's-Hertogenbosch, 1900. Mensa: in het midden, tussen zuiltjes, reliëf: kruis met aan weerszijden geschilderde aren en wijnranken.

Predella: reliëfs van de symbolen van de vier evangelisten.

Retabel: twee reliëfs, links kruisiging van Andreas en rechts Andreas celebreert de H. Mis; op de hoeken, onder met pinakels bekroonde baldakijnen twee staande, gevleugelde engelen in aanbidding. Expositietroon met in bekroning kruisbeeld (Schulte, 1982).

HOOGALTAAR: SYMBOLEN VAN DE VIER EVANGELISTEN

width="150" height="200" alt="Symbool Marcus"> width="150" height="200" alt="Symbool Matteus"> width="150" height="200" alt="Symbool Lucas"> width="150" height="200" alt="Symbool Johannes">

Marcus

Matteus

Lucas

Johannes

MARIA-ALTAAR ANDREASKERK (ZIJALTAAR LINKS)

Zijaltaar: Maria-altaar

Hoogte beeld: 95cm; hout, gepolychromeerd; (Roermonds atelier?); neogotiek; ca 1897-1898.

Mensa met Maria-monogram in vierpas; in retabel beeld van Maria, onder baldakijn. Aan weerszijden reliëfs: links: Dominicus ontvangt de rozenkrans; rechts Annunciatie. (Schulte,1982).

JOZEF ALTAAR (ZIJALTAAR RECHTS)

Hoogte beeld 100 cm; hout; gepolychromeerd; (Roermonds atelier?); neogotiek; omstreeks 1897-1898.

Mensa met monogram van Jozef in vierpas.

In retabel beeld van Jozef; links reliëf: H. Familie in de werkplaats van Jozef (Maria, gezeten met spoel, Jozef staande met grote zaag en het kind Jezus tussen hen in staande met geopend boek in zijn handen; op de achtergrond een engel met banderol waarop de tekst: Ora en Labora); rechts: huwelijk van Maria en Jozef. (Schulte, 1982)

Zijaltaar: Jozef altaar

OUDE COMMUNIEBANK UIT 1954

Oude communiebank 1954

Deze foto stamt uit 1954 en laat de communiebank zien in zijn oude staat. De bank is van eikenhout en ongepolychromeerd (Van der Geld, neogotiek, omstreeks 1900). Het middengedeelte met de afbeelding van het Laatste Avondmaal is verwerkt in de mensa van het celebratie-altaar. De afbeeldingen met de twee engelen bij de wijnpers en de twee engelen die graankorrels verzamelen zijn verwerkt tot twee bidstoelen. Twee ajourpanelen met aren zijn eveneens verwerkt in het celebratie-altaar.

VOORKANT CELEBRATIE-ALTAAR

Celebratie-altaar voorkant

Het hoofdbestandeel van de mensa van het celebratie-altaar is afkomstig uit de oude communiebank (zie de foto uit 1954). De beeldengroep van het Laatste Avondmaal (of de Apostel Communie) is van eikenhout, ongepolychrommeerd (Van der Geld; neogotiek; omstreeks 1900). Op de achtergrond de mensa van het hoogaltaar.

Twee bidstoelen met engelenfiguren afkomstig uit de oude communiebank

Bidstoel met druivenplukkende engelen

De twee bidstoelen zijn gemaakt van onderdelen van de oude communiebank (zie foto uit 1954). Reliëfs van resp. twee engelen bij een wijnpers en twee engelen graankorrels verzamelend (eikenhout, ongepolychrommerd; Van der Geld; neogotiek; omstreeks 1900).

Deze bidstoelen worden gebruikt bij een huwelijkssluiting.

Bidstoel met aren rapende engelen

DE PREEKSTOEL

ANDREASBEELD

De preekstoel
Beeld van Andreas, patroonheilige van de kerk

Preekstoel. Hout, bruin geverfd, 2de helft 18de eeuw of 1ste kwart 19de eeuw. Zeszijdige kuip rustend op een voet met bol. Op de kuip, in rijk versierde cartouches, portretbustes van de vier evangelisten met eronder hun symbolen. Klankbord met palmettenlijst; op het dorsaal twee engelenkopjes en festoen (Schulte, 1982).

Andreas, apostel, staande voor groot Andreaskruis. Hoogte 150 cm; hout, afgeloogd; samengesteld omstreeks 1850-1860.

Preekstoel met in cartouches de vier evangelisten

Preekstoel foto Marcus Preekstoel foto Matteus Preekstoel foto Lucas Preekstoel foto Johannes

Marcus

Matteus

Lucas

Johannes

HEYNEMAN ORGEL ANDREASKERK

Voorkant Heineman orgel

Het orgel werd waarschijnlijk gebouwd in 1777 door de orgelbouwer A. Heyneman (inscriptie op het pijpwerk). Het instrument bevindt zich in een eenvoudige 19de-eeuwse kast. Herstel van het orgel vond plaats in 1843-1846 door A. Kuerten uit Huissen (inscriptie eveneens op een van de orgelpijpen). Waarschijnlijk is toen ook de kast vernieuwd. Bij de bouw van de kerk in 1895 is het orgel gedemonteerd en tot 1913 opgeslagen. In dat jaar werd het instrument door de Gebr. Smits uit Reek hersteld en in de kerk geplaatst.

Behalve de zeven grootste pijpen aan de voorkant, het middenveld, (Praestant 8') is het gehele pijpwerk van lood origineel.
(Foto's: Bart van Buitenen)

Binnenkant orgel: de pijpen

RECHTERACHTERWAND

Rechter achterwand van de kerk

Rechter zijbeuk met zicht op de kruiswegstaties met daar tussen banderollen met tekstgedeelten van het 'Stabat Mater', daar onder engelen met schilden en lijdenswerktuigen. Op de binnenmuren (de boogzwikken) afwisselend wierokende engelen en ranken met tekstbanderollen. Onder de lichtbeuk 10 tableaus, waarvan op de foto: Laat de kleinen tot mij komen - De twaalfjarige Jezus in de tempel - Aanbidding van de Drie Koningen.

Naast de tableaus is de kerk geheel met ornamentale en symbolische voorstellingen versierd. Deze schilderingen zijn uitgevoerd in olieverf door de firma M. van Winssen uit Warmond en Van de Wiel, kerkschilders uit Stratum. De schilderingen zijn in 1977 bijgewerkt (Schulte, 1982; Foto uit 1988).

ACHTERWAND

Achterwand van de kerk

De achterwand van de kerk met zicht op het zangkoor en het orgel. Tegen de muur het Missiekruis: hoogte 100 cm; hout, gepolychromeerd, 1856. Op de onderkant van de kruisboom geschilderd de tekst: Missiekruis opger. jan. 1856 vern. 13 jan. 1935.

Links van het zangkoor het beeld van de apostel Andreas, staande voor een groot Andreaskruis. Rechts van het zangkoor het beeld van Cecilia, staande met de attributen orgel en palmtak,oorspronkelijk waarschijnlijk een Mariabeeld. De beelden zijn van hout, 150cm, afgeloogd; omstreeks 1850-1860).

Direct onder het zangkoor twee wapens: het pauselijk wapen van Leo XIII en het bisschoppelijk wapen van Mgr. W. van de Ven

Tegen de pilaren de beelden van Paulus, Petrus en Anna. In totaal zijn er negen beelden geplaatst op consoles van het middenschip en tegen de triomfboog van het priesterkoor. Hout en gips, neogotisch uit onbekend atelier(Schulte, 1982; Foto uit 1988).

SCHIPWAND NOORD

Schipwand noord in kleur

Zijbeuk noord maar nu in kleur. Zichtbaar zijn vijf tableaus: Laat de kleinen tot Mij komen, de twaalfjarige Jezus in de tempel, de Aanbidding van de Drie Koningen, Annunciatie, Maria-ten-hemelopnening. De tableaus zijn geflankeerd door twee rechthoekige velden met afwisselend engelen met een banderol en gestyleerde bloemen met een op het tableau betrekking hebbende tekst. Verder zicht op de wierokende engelen, de kruiswegstaties en de preekstoel (Foto PZ Schilders, 2011).

DE TRIOMFBOOG

Triomfboog in zwart wit, 1988

De Triomfboog voor het priesterkoor heeft betrekking op het boek Openbaring van Johannes. Te zien zijn de aanbidding van het Lam, de vier wezens, de aanbidding door de 24 oudsten met palmtakken in de hand, het bekleden in witte gewaden door de engelen van de uitverkorenen die hun kleren hebben wit gewassen in het bloed van het Lam en de zeven engelen met de zeven trompetten. Op de banderol langs het gewelf staat de Latijnse tekst: 'Waardig is het Lam dat geslacht werd, de macht en de rijkdom, de wijsheid en de kracht, de eer en de heerlijkheid en de lof te ontvangen' (Openbaring: 5: 12) (Foto uit 1988).

DE TRIOMFBOOG

Triomfboog in kleur, Af beelding Boek Openbaring

Opnieuw, nu in kleur, de Triomfboog, maar zonder de zeven op de bazuin blazende engelen. (Foto PZ Schilders, 2011)

ENKELE BEELDEN UIT DE ANDREASKERK

Beeld H. Anna Beeld Antonius Beeld H. Jozef Beeld Petrus Beeld Paulus
H. ANNA
H. ANTONIUS
H. JOZEF
H. PETRUS
H. PAULUS

GEWELVEN VAN DE ANDREASKERK

Gewelf priesterkoor

Kruisribgewelven met bloemmotieven

Links: Priesterkoor

Rechts: Zijbeuk

Foto PZ Schilders, 2011

Gewelf zijbeuk

TONGEWELF MIDDENSCHIP

Gewelf van het middenschip, totaalbeeld

De middenbeuk van de kerk wordt overkoepeld door een spitsbogig houten tongewelf, dat in 1898 is gepolychromeerd door G. Deumens uit Venlo en voorzien van symbolische voorstellingen van de eucharistie en de goddelijke en kardinale deugden. Te zien zijn: tien medaillons met symbolische figuren omgeven door een ornamentale rand van gestyleerd bladwerk: wingerd, korenaren, monstrans (eucharistie), schild, anker, hart (de goddelijke deugden), slang, weegschaal, kameel, leeuw (de vier kardinale deugden. (Schulte, 1982; Foto: PZ Schilders, 2011)

SCHIPGEWELF 2

TWEE ENGELEN

Schipgeweld fragment Twee engelen boven deur sacristie

Een onderdeel van het tongewelf

Engelen boven de sacristie

Twee voorbeelden van tableaus uit de Andreaskerk

Tableau: Laat de kleinen tot Mij komen Tableau: Sleuteloverdracht aan Petrus

Laat de kleinen tot Mij komen

Sleuteloverdracht aan Petrus

Twee wandschilderingen links en rechts naast het hoofdaltaar

Afbeelding Wonderbare broodvermenigvuldiging Het offer van Mechisedek

Wonderbare broodvermenigvuldiging

Het offer van Melchisedek

Twee van de veertien kruiswegstaties

Kruiswegstatie nr een Kruiswegstatie nr elf

Kruiswegstaties 1 en 11. De 14 kruiswegstaties zijn geschilderd door H. Sneltens uit Sittard: doek, hoogte 73cm, breedte 103 cm. Op de eerste statie staat de tekst van de weduwe van Thiel, die de staties geschonken heeft: 'Has 14 cruces cum imaginibus donavit vidua A. van Thiel, 1901'.

Misssiekruis

Verrijzeniskruis

Missiekruis
Verrijzeniskruis

Hoogte 100cm; hout gepolychromeerd; 1856. Beeltenis zonder doornekroon. Op de onderzijde van de kruisboom geschilderd: 'Missiekruis opger. jan. 1856 vern. 13 jan. 1935.

Dit kruis is gemaakt door de Weurtse dorpssmid Jan Lemmen en bevat de attributen van het lijden van Jezus (doornenkroon, gesel, spijkers etc.). Aan dit kruis worden de gedachteniskruisjes opgehangen van de overleden parochianen.

KOORVENSTERS 6 en 7 (NICOLAS & ZONEN, 1912, 1914)

Koorraam 6 Koorraam 7

De 7 gebrandschilderde koorvensters hebben een slanke lancetvorm met een middenstijl en een cirkel in de vensterkop. Bij de beglazing zijn telkens twee Oud-Testamentische scenes afgebeeld als zinspeling of voorafbeelding onder een voorstelling uit het Nieuwe Testament. In de vensterkop is een symbolische voorstelling opgenomen in de vorm van een dierfiguur of monogram.

Op de eerste afbeelding (koorraam 6) in de vensterkop het Jezus-monogram IHS, de Hemelvaart van Christus, Tobias geleid door de engel Rafael, Elia vaart ten hemel, en het jaar en de namen van de schenkers.

Op de tweede afbeelding (koorraam 7): in de vensterkop de neerdaling van de H. Geest, Pinksteren met de vurige tongen, Mozes ontvangt de Tien Geboden, Elia verslaat op de berg Karmel de priesters van Baal, en het jaar en de namen van de schenkers.

knop terug   knop start

© webmaster: sam.veenman