Logo Andreaskerk

Andreaskerk te Weurt

knop algemeen knop organisatie knop liturgie knop katechese knop diaconie knop gemeenschap knop diversen
 
knop Andreas
knop historie
knop 1898
knop foto's 1989
knop inventaris
knop visie
knop vieringen
knop mededelingen
knop actueel
knop Weurt
knop agenda
knop gevraagd
knop werkplan
 
 

Vacatures

 
 

Uit de brief van de Bisschoppen bij gelegenheid van het 125-jarige bestaan van de Nederlandse Sint Gregoriusvereniging (mei 2003):
"Muziek en zang in de kerk zijn heel belangrijk. "Zingt voor de Heer een nieuw gezang". Dat is een oproep die klinkt vanaf de allereerste tijden van het christendom. En in de Heilige Schrift kan men lezen: Spreek elkaar toe in psalmen, hymnen en liederen, ingegeven door de Geest (Ef. 5,1, 1g).
En wij nodigen de gelovigen die er talent voor hebben uit om zich aan te sluiten bij de kerkkoren en zich ook te laten opleiden tot cantor, dirigent of organist. Er is een groeiende behoefte aan.
Zang en muziek kunnen de band van gelovigen onderling en ook de band met God en Christus versterken. De lofprijzing mag niet verstommen in onze kerken.
"Mensen die liefhebben, zingen", zei Augustinus. Laten we met zang en muziek God verheerlijken en elkaar liefhebben."

 
Het Andreaskoor (het Gemengd Koor) zoekt versterking. Jonge mensen met interesse voor zang en in het bijzonder voor zingen tijdens de liturgische vieringen worden vriendelijk gevraagd contact op te nemen met de dirigent van het koor. Zie voor verdere informatie over het Andreaskoor: de knoppen Liturgie>Andreaskoor. .
 

 

 
 

  knop naar startpagina