Andreaskerk te Weurt

knop algemeen knop organisatie knop liturgie knop katechese knop diaconie knop gemeenschap knop diversen
 
knop administratie
knop collectanten
knop gastvrouwen
knop gebouwen
knop hoveniers
knop kerkinterieur
knop kerkbalans
knop kerkhof
knop parochieblad
knop lief en leed
 
 


De werkgroepen die actief zijn op het terrein van de gemeenschapsopbouw willen de parochie instandhouden en verder vorm geven. In de gemeenschapsopbouw worden contacten gelegd en onderhouden ten gunste van de plaatselijke geloofsgemeenschap en met een ieder die zich met deze geloofsgemeenschap verbonden voelt.
De parochie wil een bron van inspiratie zijn door het bevorderen van het leven, bidden en samenkomen als parochiegemeenschap, vormgegeven vanuit een ge´ntegreerd werken binnen de gemeenschap.
De website en het Parochieblad worden geven actuele informatie over de parochie en de bestaande werkgroepen en koren. En bevordert daarmee de onderlinge communicatie.
Tot onze parochiegemeenschap behoren ook onze overledenen, onze dopelingen, onze vormelingen, onze communicanten en onze bruidsparen. Zij staan vermeld op de pagina 'Lief en Leed'.