Andreaskerk te Weurt
Dameskoor St. Andreas

knop algemeen knop organisatie knop liturgie knop katechese knop diaconie knop gemeenschap knop diversen
 
knop Andreaskoor
knop dameskoor
knop our choice koor
knop jeugdkoor
knop avondwake
knop liturgiegroep
Gezinsviering
lectoren knop
knop misdienaars
 
 
 

Dameskoor tijdens uitvaartmis april 2003
Het Dameskoor St. Andreas, opgericht in 1963
door kapelaan Bekke, heeft zich met ingang van 1 juni 2014 opgeheven in verband met een te gering aantal leden
en het ouder worden van de koorleden.
Een aantal leden heeft zich aangesloten bij het
(gemengde) St. Andreaskoor.
Op deze pagina staan enkele groepsfoto's van het koor uit de periode 1963 - 2014.

Het Dameskoor St. Andreas 1963 - 2014

foto Dameskoor met kapelaan Bekke als oprichter en dirigent van het koor

Kapelaan Bekke oprichter en eerste dirigent van het Dameskoor in 1963


foto Dameskoor met kapelaan Bekke in 1964

Dameskoor in 1964 met kapelaan Bekke

1 Hennie Smits, 2 Anna Aalbers, 3 Cor Bos, 4 Ietje Albers, 5 Nel Knoop,
6 Nel Daam, 7 Anneke Schamp, 8 mevr. ??,
9 Toos Aalbers, 10 Truus Verboort, 11 Riek Nillesen, 12 Door van Haren,
13 Annie Wannet, 14 Toos Klaassen, 15 Nel Geudjes-Klaassen, 16 Belona Maas,
17 Marietje Schamp, 18 mevr. ??, 19 Fien Cornelissen, 20 Dina Govaerts,
21 Riet Hendriks, 22 Kapelaan Bekke (dirigent), 23 Mies Loermans,
24 Marie Klaassen, 25 Tonia Klaassen


foto Dameskoor met kapelaan Bekke in 1965

Dameskoor in 1965 met kapelaan Bekke

V.l.nr.: Annie Wannet, Toos Albers, Cor Bos, Tonia Klaassen, Belone Maas,
Toos Klaassen, Anna Albers de Klein, Mies Loermans, Marietje Hendriks,
Kapelaan Bekke, Ietsje Albers, Nel Knoop, Truus Verboort, Riek Nillissen,
(een kleinkind), Riek Elemans, Nel Daam, Nel Geudjes Klaassen en Fien Cornelissen.

Op deze foto zijn de houten beelden op het koor van de H. Andreas en de H. Cecilia
nog beschilderd. Later zijn de beelden in hun oorspronkelijke staat hersteld (zonder verf).
Ook is te zien dat het oude Heinemann-orgel nog niet op een verhoging staat.
Dit is gebeurd bij de restauratie in 1980.


foto Dameskoor in brochure Restauratie Orgel 1980

Dameskoor in 1980

Voorste rij v.l.n.r.: 1 Kapelaan Martinus Verhoeven (dirigent en organist), 2 Drina Bos,
3. Bets Stapel, 4 Tonia van de Berg, 5 Nel Geudjes-Klaassen, 6 Marietje Rijksen, 7 Nel Daam
Middelste rij: 8 Nel Knoop, 9 Mies Loermans, 10 Marietje Schamp, 11 Nellie Kuipers,
12 Ietje Albers, 13 Eva van Dijk, 14 Dorrie Kesselaar, 15 Riet JanssenBouwmeester
Achterste rij: 16 Riek Nillesen, 17 Truus Verboort, 18 Marietje Albers,
19 Anna Aalbers-de Klein, 20 Lies Gies, 21 Lies Peters, 22 Nellie Hammen,
23 Corrie Theunissen, 24 Nellie Thoonen, 25 Coba Willems, 26 Truus de Bot,
27 Cobi Geurts, 28 Toos Albers, 29 Riet Hendriks, 30 Annie Wannet


foto Dameskoor tijdens 25 jarig bestaan in 1988

Dameskoor tijdens het 25 jarig bestaan van het koor in november 1988

Voorste rij v.l.n.r.: 1. Annie Wannet, 2 Mies Loermans, 3 Toos Albers,
4 Kapelaan Marinus Verhoeven (dirigent en organist), 5 Marietje Schamp,
6 Nellie Hammen, 7 Riet Hendriks, 8 Ietje Albers, 9 Truus Verboort,
Middelste rij: 10 Drina Bos, 11 Nellie Kuipers, 12 Tonia van den Berg,
13 mevr. Vermeulen, 14 Annie Peters, 15 Cobi Geurts, 16 Marietje Rijksen,
17 Coba Willems, 18 Belona Maas, 19 Eva van Dijk,
Achterste rij: 20 Lies Peters, 21 Doriet van Haalen, 22 Riet JanssenBouwmeester,
23 Marietje Albers, 24 Gerda Selten, 25 Truus de Bot, 26 Lies Gies, 27 Riet Aalbers


foto Dameskoor voor de 25ste keer op stap met de Betuwe Express, 27 juni 1989

Dameskoor voor de 25ste keer op stap met de Betuwe Express, 27 juni 1989

1 Marietje Janssen 2 Lies Gies, 3 Eva van Dijk, 4 Riet JanssenBouwmeester,
5 Marietje Schamp, 6 Riet Hendriks, 7 Marietje Albers, 8 Lies Zegers, 9 Doriet van Haalen,
10 Nellie Kuipers, 11 Nellie Hammen, 12 Lies Peters,
13 Annie Peters, 14 Bets Stapel, 15 mevr. Vermeulen, 16 Marietje Rijksen,
17 Belona Maas, 18 Mies Loermans, 19 Kapelaan Marinus Verhoeven (dirigent en organist),
20 Annie Wannet, 21 Ietje Albers, 22 Toos Albers, 23 Buschauffeur, 24 Truus Verboort,
25 Gerda Selten, 26 Drina Bos, 27 Riet Aalbers, 28 Truus de Bot,
29 Corry Theunissen, 30 Coba Willems, 31 Cobi Geurts


foto Dameskoor in 1998?

Dameskoor in 1998?

1 Toos Rikken, 2 Wilma Arts, 3 Riet Marcus, 4 Riky Hendriks, 5 Marietje Hendriks,
6 Coba Willems, 7 Annie Wannet,
8 Bets Stapel, 9 Marietje Rijksen, 10 Evelien Merlijn, 11 Ietje Albers,
Ans Rademaker (organist), 13 Tonia Hendriks,
14 Drina Bos, 15 mevr. Lamers, 16 Pastoor Joop Reurs, 17 Toos Albers,
18 Corrie van Schaik, 9 pater Piet van der Aart (dirigent), 20 Doortje Engelen,
21 Riekie te Braake, 22 Riet JanssenBouwmeester, 23 Riek Nillesen,
24 Nellie Kuipers, 25 Marietje Schamp, 26 Riekie Gelsing, 27 Marietje Albers,
28 Diny Beekhuizen, 29 Lies Peters, 30 Nellie Hammen, 31 Lies Gies, 32 Riet Aalbers


foto Dameskoor met pastoor Reurs tijdens uitstapje in Tiel, 1999

Dameskoor met pastoor Joop Reurs tijdens een uitstapje in 1999 in Tiel

1 Coba Willems, 2 Ietje Albers, 3 Mies Loermans, 4 Bets Stapel,
5 Riet JanssenBouwmeester, 6 Rina Jansen, 7 Riet Marcus,
8 Riky Hendriks, 9 Diny Beekhuizen, 10 mevr. Thoonen (gast),
11 Riet Aalbers, 12 Nellie Kuipers, 13 Marietje Albers, 14 Drina Bos,
15 Ans Rademaker (organist), 16 Lies Peters, 17 Riekie te Braake, 18 Tonia Hendriks,
19 Riek Nillesen, 20 mevr. ????, 21 Gerrie Janssen (gast), 22 Joop Reurs (pastoor),
23 Willemien Smits, 24 Nellie Hammen, 25 Marietje Schamp, 26 ????,
27 Corrie van Schaik, 28 Lies Gies, 29 Toos Rikken, 30 Riet Hendriks


foto Dameskoor tijdens het 40 jarig besgtaan in november 2003

Dameskoor tijdens het 40 jarig bestaan van het koor in november 2003

Knielend v.l.n.r.: Evelien Merlijn, Riekie te Braake,
Zittend: Coba Willems, Toos Albers, Marietje Schamp,
Riet Hendriks, Riek Nillesen, Nellie Kuipers,
Staand: Riet Aalbers, Tonnie Hendriks, Ans Rademaker (organist), Lies Peters,
Drina Bos, Nellie Hammen, Wil Marcus (dirigent), Diny Beekhuizen,
Riet JanssenBouwmeester, ?????, Corrie van Schaik, Doortje Engelen,
Marietje Albers, Truus Mulder, Riet Marcus
Afwezig: Riky Hendriks, Rina Jansen


foto Dameskoor tijdens het 50 jarig bestaan in november 20013

Dameskoor tijdens het 50 jarig bestaan van het koor in november 2013


knop terug   knop naar startpagina