Andreaskerk te Weurt

knop algemeen knop organisatie knop liturgie knop katechese knop diaconie knop gemeenschap knop diversen
 
knop andreaskoor
knop dameskoor
knop our choice koor
knop jeugdkoor
knop avondwake
knop liturgiegroep
knop gezinsviering
knop lectoren
knop misdienaars
 
 
 
Verrijzeniskruis met de kruisjes der overledenenie
De Avondwakegroep, opgericht in 1993, verzorgt, indien de nabestaanden dat wensen, op de vóóravond van de uitvaart, een avondwake. Dit gebeurt steeds door twee leden van de groep. Met leden van de familie wordt overlegd welke vorm zij aan de avondwake willen geven, welke bijdrage ze zelf willen leveren en welke muziek en gebeden het beste in de dienst passen. Na het gesprek met de familie wordt de aangeboden informatie verder uitgewerkt.

Tijdens de avondwake wordt een gedachteniskruisje opgehangen
aan het Verrijzeniskruis. Dit kruisje blijft daar hangen tot de jaarlijkse herdenking op Allerzielen. De Avondwakegroep vergadert twee keer per jaar en neemt regelmatig deel aan studie- en bezinningsdagen, verzorgd o.a. door de Abdij van Berne.

.Met ingang van 1 januari 2020 is deze werkgroep opgeheven door de Contactgroep
     
     
knop liturgie knop start