Andreaskerk te Weurt
Andreaskoor (Gemengd Koor)

knop algemeen knop organisatie knop liturgie knop katechese knop diaconie knop gemeenschap knop diversen
 
knop andreaskoor
knop dameskoor
knop our choice
knop jeugdkoor
knop avondwake
knop liturgiegroep
knop gezinsviering
knop lectoren
knop misdienaars
 
 
 
Andreaskoor in actie

Al meer dan 100 jaar verzorgt dit koor de zang tijdens de hoogmis op zondag. Oorspronkelijk was het een mannenkoor en werden alleen gregoriaans en latijnse missen gezongen. In 1956 werd het een gemengd koor. Het streven van het koor is er op gericht de kerkgangers door de zang actief bij de vieringen van de Eucharistie te betrekken.
Artikel 2 van het koorreglement uit 1967 vermeldt:
'Het koor is een werkgroep ten dienste van de parochiegemeenschap bij het vieren van de H. Liturgie. Het stelt zich ten doel de muziek tijdens de liturgische en andere kerkelijke vieringen naar best vermogen te verzorgen, zowel afzonderlijk als in samenwerking met anderen, bij die vieringen aanwezig'.
Het koor zingt ongeveer 50 keer per jaar. Behalve op zondagmorgen wordt er ook gezongen tijdens de liturgische hoogfeesten en op feesten in de week: Kerstmis, Aswoensdag, Goede Vrijdag (Kruisweg), Pasen (Paaswake), Maria Tenhemelopneming, Gerardus Majella (2x), Allerheiligen, Allerzielen, Andreasfeest (30 november).
Ongeveer om de zes weken verzorgt de Schola Cantorum Andreae (de mannen van het Gemengd Koor) een 'Gregoriaanse mis'. In het repertoire van het koor zijn Nederlandse missen opgenomen (o.a. de Sint Jansmis van Maurice Pirenne) en Latijnse missen (o.a. Messe in C van Anton Bruckner). Het koor kent een groot aantal Antwoordpsalmen, die gezongen worden na de eerste lezing uit het Oude Testament.

Na de opheffing van het Dameskoor St. Andreas in 2014 verzorgt het Andreas Koor ook de gezangen tijdens de Uitvaartplechtigheden en (op verzoek) Jubileafeesten. Het Andreaskoor repeteert op dinsdagmiddag. Het koor bestaat momenteel uit 15 leden en wil graag versterkt worden met jongere leden. Op de foto: onze overleden dirigent (augustus 2022) Wil Marcus.


Dirigent: Jos Daam, tel. 024-6772967

Organiste: Anne-Marie Dennissen-de Waal, tel. 024-6775464


 Het koor zoekt versterking voor de stemmen alt, bas en tenor.


Het Koorbestuur bestaat uit vijf personen.
Contactpersoon:      
Simon Veenman (secr.)      
       
       

Hieronder volgen enkele (groeps)foto's van het koor uit de periode 1950 - 2015

Het Gemengd Koor St. Andreas 1950 - 2015

Les Chanteurs du Roi tijdens huwelijksviering in 1957

Les Chanteurs du Roi tijdens een huwelijksviering in 1957

V.l.n.r.: Marijke Klaassen, Jos Daam, Karel Roelofs, Leo Kersjes,
Nico Roelofs, ??, Joke Smits, Jan Glaap,
Herman Blaauw (dirigent), Thea Klaassen, Toos Janssen.
Dit kinderkoor, opgericht door meester Herman Blaauw in de vijftiger jaren,
werd eind jaren vijftig samengevoegd met het mannenkoor,
waarna het (gemengd) St. Andreaskoor ontstond.


foto Ceciliafeest 1957: Vier jubilarissen 60 jaar van het koor

Ceciliafeest 1957: Huldiging van vier koorleden met hun 60-jarig koorjubileum
V.l.n.r.: Hent Klaassen, Piet Smits, Johan Albers en Hent Swartjes.
Zij ontvangen uit handen van Kobus de Klein (penningmeester,
gestorven in 1992 en 68 jaar lid van het koor) een kistje met sigaren.


foto Andreaskoor tijdens ingebruikname gerestaureerde orgel in 1980

Het St. Andreaskoor in 1980

Voor v.l.nr.: Kapelaan Marinus Verhoeven (organist), Helma Dado, Ellie Wetenkamp,
Maria Smits, Gerrie Janssen, Anne-Marie de Waal (de latere organist),
Midden: Gerard Peters, Frans Klaassen, Wilma Reijnen, Riek Cleijne,
Toos Arts, Frans Giezen, Kobus de Klein,
Achter: Harry Markus, Simon Veenman, Piet Cleijne, Jos Daam, Tonnie de Klein,
Jo Smits, Bernard Smits, Henk de Waal, Wil Marcus (dirigent).


Andreaskoor tijdens Ceciliafeest 1997

Het St. Andreaskoor tijdens het Ceciliafeest in 1997

Eerste rij v.l.n.r.: Riek Cleijne, Toos Arts, Ietje Albers, Riet Hendriks,
Bart van Leeuwen, Simon Veenman
Tweede rij: Riet Marcus, Annie Peters, Ellie Nielen, Frans Giezen,
Marietje Schamp, Gerrie Janssen, Jo Smits
Derde rij: Ria Kersjes, Drina Bos, José Veenman, Toon Melssen, Tonnie de Klein
Vierde rij: Pastoor Joop Reurs, Wil Marcus (dirigent), Anne-Marie Dennissen (organist),
Harry Markus, Jos Daam, Lies Gies, Henk de Waal, Piet Cleijne, Gerard Peters
Afwezig: Bernard Smits (ziekte), Jaan Winkelaar, Corine Janssen-Steenberg


foto Andreaskoor tijdens viering 100 jaar bestaan Andreaskerk (1898)

Groepsfoto van het St. Andreaskoor in het gedenkboek
'100 Jaar St. Andreaskerk 1898-1998'

Eerste rij v.l.n.r.: Riet Marcus, Drina Bos, Annie Peters, Marietje Schamp, Iet Albers,
Riek CLeijne, Riet Hendriks, Gerrie Janssen, Bart van Leeuwen, Simon Veenman
Tweede rij: Ria Kersjes, Anne-Marie Dennissen (organist), Ellie Nielen,
Toos Arts, Frans Giezen, Lies Gies,
Toon Melssen, Gerard Peters, Jo Smits, Henk de Waal, Tonnie de Klein
Derde rij: Wil Marcus (dirigent), José Veenman, Jos Daam, Piet CLeijne, Harry Markus
Afwezig: Bernard Smits (ziekte), Jaan Winkelaar, Corine Janssen-Steenberg


foto Andreaskoor 2012 voor het altaar

Het St. Andreaskoor in 2012

 


foto Andreaskoor aan het werk

Het St. Andreaskoor tijdens een uitvoering in 2012


foto Scola Cantorum St. Andreae

Schola Cantorum St. Andreae 2012
(De mannen van het Andreaskoor)


foto Andreaskoor in 2015

Het St. Andreaskoor vóór de huldiging door de burgemeester
van oud-voorzitter Piet Cleijne in 2015

 

knop terug   knop start