Andreaskerk te Weurt

knop algemeen knop organisatie knop liturgie knop katechese knop diaconie knop gemeenschap knop diversen
 
Knop Andreas
Knop Historie
Knop 1898
knop foto's 1898
knop inventaris
knop visie
knop vieringen
knop mededelingen
knop actueel
knop Weurt
knop agenda
knop gevraagd
knop werkplan
 
Beeld van Andreas
Andreas
was de broer van Simon Petrus. Hij was eerst een leerling van Johannes de Doper. Ze waren beide vissers van beroep. Andreas sloot zich later aan bij Jezus en liet zijn broer kennis maken met Jezus. Hij is de eerste met name genoemde apostel van Jezus. Steeds stond Andreas Jezus ter zijde om zijn hulp aan te bieden. Volgens de overlevering heeft hij na het Pinksterfeest het evangelie verkondigd in Klein-Azië en de landen rond de Donau. Ten tijde van de regeringsperiode van keizer Nero werd Andreas door stadhouder Ageas gearresteerd. Hij werd gedwongen de Romeinse goden te offeren maar hield standvastig vol en bleef weigeren. Daarop sprak de stadhouder het doodvonnis over hem uit. Omstreeks het jaar 60 is hij te Patras in het noorden van de Peloponnesus (Griekenland) aan een X-vormig kruis gestorven (het Andreaskruis).
Andreas ligt begraven in de grafkelder te Amalfi, ten zuiden van Napels, en zijn hoofd in de St. Pieter. Paus Paulus VI heeft dit hoofd geschonken aan de patriarch van Constantinopel als een gebaar van toenadering tussen de westerse en oosterse kerken. In het Oosten is de heilige Andreas de meest vereerde heilige. Hij zou volgens de legende Byzantium hebben gesticht, het centrum van de oosterse Kerk.
De naam Andreas kwam bij het joodse volk veel voor en betekent letterlijk: de sterke. Misschien hebben veel landen om deze reden Andreas als patroon gekozen, zoals Rusland, Griekenland, Schotland en Spanje. Het Andreaskruis komt ook voor in het wapen van Amsterdam.
Op 30 november wordt het feest van St. Andreas gevierd.

Op de foto: Het beeld van Andreas in de kerk van Weurt.

knop terug   knop start