Andreaskerk te Weurt

knop algemeen knop organisatie knop liturgie knop katechese knop diaconie knop gemeenschap knop diversen
 
knop administratie
knop collectanten
knop gastvrouwen
knop gebouwen
knop hoveniers
knop kerkinterieur
knop kerkbalans
knop kerkhof
knop parochieblad
knop lief en leed
 
 

Liturgieblad: 5de zondag van het jaar
De administratie zorgt voor het inschrijven van de kinderen die gedoopt en gevormd zijn, de huwelijkssluitingen in de kerk en het noteren van de overleden parochianen. Verder worden alle adreswijzigingen bij gehouden. Vanaf 1 januari 2015 gebeurt dit door het secretariaat van de nieuwe fusieparochie H. Johannes XXIII. Dorpssingel 2, 6641 BE Beuningen (tel. 024-6771271). Nieuwe parochianen voor de parochie H. Johannes XXIII kunnen zich aanmelden via een registratieformulier op de nieuwe website: www.johannesxxiii.nl.

Een belangrijke taak voor de administratie van de Andreakerk is het verzorgen van de overzichten van dienst in de Andreaskerk en het Andreasblad. .

DoopboekRegistratie Kerkleden
Sinds de wet op de Persoonsregistratie van kracht is mag de gemeente Beuningen geen gegevens meer verstrekken aan derden. Alle veranderingen in uw gezin, zoals geboorte, verhuizing, inkomende en vertrekkende gezinsleden, moeten nu door de parochie zelf worden verzameld. Willen wij als parochie onze ledenadministratie bijhouden, dan is uw medewerking van het grootste belang. Daarom verzoeken wij u om alle wijzigingen in uw gezinssamenstelling door te geven aan het secretariaat via het registratieformulier op de website: www.johannesxxiii.nl.

Typistes Parochieblad      
Op woensdagavond worden de aangeleverde teksten voor het Andreasblad samengevoegd in één tekstbestand, geprint en klaargelegd voor de medewerkers van de Drukkerij. Deze werkgroep bestaat momenteel uit drie personen. Het e-mailadres voor kopij is: andreasblad@upcmail.nl
       
Werkgroep Drukkerij:      
Op donderdagmorgen (om de twee-vier weken) wordt het Andreasblad gedrukt en klaargemaakt in een oplage van ongeveer 920 exemplaren. Ook worden hier eventele misboekjes en de liturgiebladen voor de zondagen gedrukt.
Deze werkgroep telt vijf leden.
       
Bezorgers      
Na het klaarleggen van de gedrukte Andreasbladen worden deze opgehaald door de Bezorgers. Iedere bezorger heeft een straat of een gedeelte van een straat of wijk om het blad te bezorgen bij parochianen die te kennen hebben gegeven dit blad graag te ontvangen. Zevenmaal per jaar bezorgen zij ook het parochieblad 'Rondom Johannes'.
Het aantal bezorgers bedraagt momenteel 44 personen.
       
knop terug   knop naar startpagina