St. Andreas
St. Andreas
St. Andreas
St. Andreas

Andreaskerk te Weurt
(onderdeel Parochie Johannes XXIII)

Knop Algemeen Knop Organisatie Knop Liturgie Knop Katechese knop diaconie Knop Gemeenschap Knop Diversen
Foto van de H. Andreaskerk te Weurt
Dit is de website van onze geloofsgemeenschap Weurt met de H. Andreaskerk als middelpunt. Vanaf 1 januari 2015 maakt de eeuwenoude Andreasparochie te Weurt deel uit van de fusieparochie H. Johannes XXIII. Hierin zijn samengegaan de geloofsgemeenschappen van Winssen (parochie H. Antonius van Padua), Ewijk (parochie H. Johannes de Doper), Beuningen (parochie H. Cornelius) en Weurt (parochie H. Andreas). Door het bisdom is de kerk te Beuningen aangewezen als hoofdkerk, maar zolang het pastoraal en financieel haalbaar is, wordt er in alle vier de locaties liturgie gevierd.

Midden in het dorp Weurt staat de H. Andreaskerk, die in 1898 is afgebouwd. Het is een mooie kerk die in de oorspronkelijke staat bewaard is gebleven en waar we als dorp trots op zijn. Het is de mooiste kerk van Maas en Waal, en volgens sommigen tot de mooiste van Nederland. De kerk valt onder de Rijksmonumentenzorg. In deze kerk voelen we ons uitgenodigd om samen te komen. Om te vieren en te bidden, op bijzondere momenten en op minder bijzondere momenten. Ons dorp telt ongeveer 2700 inwoners.

Op deze site vindt u een overzicht van alle werkgroepen van de geloofsgemeenschap te Weurt sinds 2003, waarvan sommige in de loop van de tijd zijn opgeheven. Aldus bevat de site ook een historisch overzicht van de oude parochie H. Andreas. In deze geloofsgemeenschap zijn ongeveer 200 parochianen betrokken bij het werk van de kerk. Er zijn ongeveer 15 werkgroepen met inbegrip van twee koren. Vóór de parochiefusie verscheen elke week het 'Parochieblad St. Andreasparochie Weurt', na de fusie omgedoopt als 'Het Andreasblad', dat om de 2, 3 of 4 weken verschijnt.
Naast de werkgroepen zijn nog vele mensen actief voor onze geloofsgemeenschap. Alles bij elkaar is dat heel veel voor zo'n klein dorp als Weurt. Het dorp ligt ten westen van Nijmegen en is het eerste kerkdorp in Maas en Waal.

Bekijk hier Overzicht Agenda/Lezingen
Bekijk hier Overzicht Fotogalerij
Bekijk hier Overzicht Lief en Leed
Bekijk hier Teksten Parochieblad Rondom Johannes 2019- , Par. blad H. Andreas 2015-2019, overwegingen
Bekijk hier Teksten parochieblad H. Andreasparochie 2014-2003
Bekijk hier Teksten pastoor Wim van Midden parochieblad H. Andreasparochie 1983 - 1992

Adresgegevens:

Parochie H. Johannes XXIII
Dorpssingel 2
6641 BE Beuningen
tel.: 024 - 6771271

e-mail: info@johannesxxiii.nl
website: www.@johannesxxiii.nl

Geloofsgemeenschap H. Andreas Weurt
Kerkstraat 52
6551 ZZ Weurt
tel.: 024 - 6771221

e-mail: weurt@johannesxxiii.nl
website: www.andreaskerkweurt.nl

Bankrekeningen voor geloofsgemeenschap Weurt:
Bank ING:   NL97 INGB 0000 9041 57
Bank Rabo: NL91 RABO 0157 8007 33

Privacyverklaring
Deze site gaat over de Andreaskerk als plaatselijke geloofsgemeenschap te Weurt, onderdeel van de Parochie Johannes XXIII waar af en toe naar verwezen wordt. De site 'Andreaskerkweurt' is een afspiegeling van de gebeurtenissen in en rondom de Andreaskerk in heden en verleden.
Van de bezoekers die deze site bezoeken worden geen gegevens verzameld: er zijn geen contact- of invulformulieren om in te vullen. De bezoekersaantallen worden niet geregistreerd. Er wordt geen gebruik gemaakt van cookies of vergelijkbare technieken zoals Facebook.
Naast historische foto's bevat de site ook foto's van gebeurtenissen in de Andreaskerk of die voor deze geloofsgemeenschap van belang zijn. Deze foto's bevatten steeds de context waarin ze gonomen zijn, een bepaalde viering of heuglijke gebeurtenis. Portretfoto's (close-ups) van kinderen of volwassenen komen niet voor. Alleen van geestelijken die verbonden zijn of verbonden zijn geweest met de Andreaskerk is een kleine portretfoto aanwezig. Aanwezige groepsfoto's zijn eveneens steeds gebonden aan een feestelijke gebeurtenis of aan een bepaalde viering. Bij sommige werkgroepen wordt met instemming van betrokkenen een contactpersoon genoemd en hoe deze persoon bereikbaar is.
Wanneer u als bezoeker van deze site iets tegenkomt wat niet correct of verouderd is, kunt u dit melden aan de maker van deze website (024-6772525). Ook als u zichzelf of uw kind aantreft op een foto waarvan u liever niet heeft dat deze op de site staat. Een verzoek tot correctie of verwijdering is altijd mogelijk en wordt met respect behandeld.

     
Webmaster: Simon Veenman
Laatst bijgewerkt: 16 mei 2024
Wijzigingen: Teksten Rondom Johannes: Simson: een boeiende krachtpatser; Fotogalerij: Dodenherdenking 4 mei 2024; Teksten Rondom Johannes: Die nedergedaald is ter helle; Lief en Leed; Fotogalerij: Viering met Prins Carnaval; Teksten Rondom Johannes: 'De Apostolische Geloofsbelijdenis'; Fotogalerij: Andreasfeest 2023; Fotogalerij: Plechtige Eucharistieviering 125 jaar Andreaskerk'
Programmes used: Dreamweaver 4, Arachnophilia 4, Netscape 7, Paint Shop Pro 7, ACDSee 5, CSE HTML Validator Lite 3.5. Addional programmes used in revising the site January 2015: ACDSee Pro 8, Firefox, Notepad++.
Program start time: March, 2003 (first time on internet)
© SAM. Veenman